آزمون های هدف رشته انسانی


آزمون های آنلاین هدف ، با استانداردترین و مفهومی ترین تست های مطابق کنکور 98 و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی و چینش استاندارد بر اساس نیازسنجی کنکور سراسری تا آخرین گام همراه شماست .


دی وی دی آموزشی هندسه پایه
110,000 تومان

توضیحات:
این مجموعه توسط استاد محسن اسماعیلی تدریس و جمع بندی شده است.

مشاهده جزئیات و خرید
دی وی دی آموزشی زیست شناسی - زیست پیش 1
110,000 تومان

توضیحات:
این مجموعه توسط استاد مسعود الماسی تدریس و جمع بندی شده است.

مشاهده جزئیات و خرید
دی وی دی آموزشی زیست شناسی - ژنتیک و گیاهی
210,000 تومان

توضیحات:
این مجموعه توسط استاد مسعود الماسی تدریس و جمع بندی شده است.

مشاهده جزئیات و خرید
دی وی دی آموزشی زبان انگلیسی جامع
210,000 تومان

توضیحات:
این مجموعه توسط استاد حمیدرضا نوربخش تدریس و جمع بندی شده است.

مشاهده جزئیات و خرید
دی وی دی آموزشی عربی جامع
210,000 تومان

توضیحات:
این مجموعه توسط استاد مصطفی آزاده تدریس و جمع بندی شده است.

مشاهده جزئیات و خرید