ورود به آزمون

معرفی رشته علوم سیاسی

تعریف :

آنچه مردم به نام سیاست و مسائل سیاسی می‌شناسند با سیاست به مفهومی که در رشته علوم سیاسی مطرح است، تفاوت بسیار دارد و دانشجویان موفق این رشته نیز نه یک سیاستمدار بلکه یک سیاست شناس خواهند شد. رشته علوم سیاسی  به بررسي انديشه ها و نظريه های سياسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می پردازد. اي رشته ارائه يک سری نظريه ها يا يکسری ابزارها و راهکارهايی مي پردازد که بر اساس آنها هر جامعه شرايط و مشکالت حال را بررسي کرده و از پيش پا برمی دارد و برای حرکت ها و اقدامات بعدي ترسيم فضا برای مسير آينده برنامه ريزی ميکند. همچنين از تجارب و دستاوردهاي بشر که در طول تاريخ در عرصه اجتماع به دست آورده است، بهره ميبرد.

آنچه مردم به نام سياست و مسائل سياسي ميشناسند با سياست به مفهومي که در رشته علوم سياسي مطرح است، تفاوت بسيار دارد و دانشجويان موفق اين رشته نيز نه يک سياستمدار بلکه يک سياست شناس خواهند شد. علوم سياسي به عنوان يک رشته دانشگاهي با علوم سياسی به عنوان بحث های تخصصي در مورد مسائل سياسی تفاوت دارد. اگر دانشجويي واقعاً عالقه مند بوده و در اين رشته متبحر باشد و همچنين قلم خوبی داشته باشد، از نظر شغلي مشکلی نخواهد داشت و حتي سازمان هاي مختلف به دنبال او خواهند بود. فارغ التحصيل اين رشته ميتواند در آموزش و پرورش نيز تدريس نمايد.

معرفی رشته علوم سیاسی

توانایی های لازم :

داشتن شَم سياسي و عالقه به مسائل سياسي و برخورداری از ديدی عميق و وسيع، ارتباط با همه اقشار جامعه، علاقه به فلسفه، کتب تاريخی سياسی و ...

دانشگاه های دارای این رشته :

دانشگاه سراسری ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه پيام نور و دانشگاه غيرانتفاعي

امکان ادامه تحصیل :

تا مقطع دکترا

موقعیت های شغلی :

بخش های سياسی و حقوقی سازمان ها، وزارتخانه ها  ، وزارت امور خارجه ، صدا و سيما، نهاد رياست جمهوری ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، سازمان انرژی  اتمی ، پژوهشگر سياسی و سردبير

مدیر :

در صورت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر ميتوانيد وزارتخانه ها و سازمانهای خاص در حوزه مديريت فعاليت کنيد.

درآمد ماهيانه: 3 تا 5 ميليون تومان

متخصص :

 استاد دانشگاه

درآمد ماهيانه: 4 تا 7 ميليون تومان

کارمند :

سازمانها، مطبوعات و...

درآمد ماهيانه: 2 تا 4 ميليون تومان

کارآفرین :

 تأسيس دفتر روزنامه

درآمد ماهيانه: 5 تا 15 ميليون تومان