ورود به آزمون

معرفی رشته فیزیک

تعریف :

در حقيقت هدف اصلي علم فيزيک، توصيف تمام پديدههاي طبيعي قابل مشاهده و غير قابل مشاهده براي بشر به شکل کمي است .به زبان ديگر فيزيک علم زندگي است. هدف دوره کارشناسي فيزيک، تربيت کارشناساني براي پاسخ به نيازهاي تخصصي حرفهاي حوزة فيزيک و ساختن زير بناي مناسب براي ايجاد تکنولوژي نوين و انتقال آن است. اين رشته در دورة کارشناسي داراي 6 گرايش اتمي ـ مولکولي، هستهاي، حالت جامد، هواشناسي، اختر فيزيک و دبيري است. رشته فيزيك در دوره كارشناسي داراي 8 گرايش اتمي – مولكولي، هسته‌اي، حالت جامد، هواشناسي، نجوم، ليزر و اپتيك و پلاسما است كه تعداد واحدهاي تخصصي هر يك از اين گرايشها در دوره كارشناسي بسيار محدود است و به همين دليل گرايش هاي فوق در اين دوره تفاوت محسوسي با يكديگر ندارند.

بر خالف تصور عموم اگر کسي فيزيک را خوب خوانده باشد، در سازمانهاي مختلف کشور از قبيل صداوسيما، برنامه و بودجه، مخابرات و همچنين در صنايع مختلف مفيد واقع شده و موفق ميگردد، چون دانشجويان فيزيک مطلب مختلفي از قبيل الکتريسيته و مکانيک ميخوانند و در زمينههاي مختلف ديد وسيعي پيدا ميکنند.

معرفی رشته فیزیک

توانایی های لازم :

تسلط نسبي در دروس فيزيک و رياضي، داشتن پشتکار و روحيه جنگندگي علمي، داشتن عالقه به درس رياضي و فيزيک

دانشگاه های دارای این رشته :

دانشگاه سراسری ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور

امکان ادامه تحصیل :

تا مقطع دکترا

موقعیت های شغلی :

مراکز تحقيقاتي، تدريس، به گرايشي که در دانشگاه انتخاب ميکنيد بستگي دارد

مدیر :

در صورت ادامه تحصيل در رشته مديريت ميتوانيد در حوزه مديريت فعاليت کنيد. درآمد ماهيانه: 4 تا 6 ميليون تومان

 

متخصص :

استاد دانشگاه/ استاد کنکور

درآمد ماهيانه: 5 تا 8 ميليون تومان

کارمند :

مراکز آموزشي

درآمد ماهيانه: 3 تا 5 ميليون تومان

 

کارآفرین :

تأسيس شرکت يا کتابخانه

درآمد ماهيانه: 5 تا 50 ميليون تومان