ورود به آزمون

معرفی رشته ریاضیات و کاربردها

تعریف :

هدف اين رشته، مدل کردن موضوعاتي طبيعي و پيدا کردن دنبالهها و الگوها براي مسائل است. در اين رشته به دنبال اين هستيم که الگوريتمهاي مناسب و راه حلهاي مناسب براي مسائل بيابيم. اين رشته؛ پايه علوم است. بنابراين ميتوان کاربرد آن در رشتههاي مهندسي، علوم و در زمينه های صنعت را اشاره نمود. بهدليل آنکه دانشجوي اين رشته قدرت تجزيه و تحليل بالا پيدا ميکند، ميتواند در زمينههاي مختلف رشته های ديگر فعاليت کند

فرد در اين رشته به طور مستقيم ميتواند وارد کار معلمي شود. همچنين برخي از مشاغل، ظرفيت جذب افراد مختلف از تخصصهاي گوناگون را دارا ميباشند. در اين مشاغل، هر فرد عالوه بر تسلط بر مهارتهاي مربوط به آن شغل،الزم است به فراخور صنعت و نوع کسب و کاري که در آن مشغول به کار است، داراي دانش تخصصي مربوطه نيز باشد: کارشناس، مدير آموزش، برنامهنويس، کارشناس، مدير پايگاه داده، کارمند بانک

معرفی رشته ریاضیات و کاربردها

توانایی های لازم :

عالقه به کارهاي تدريس و تحقيق در حوزه هاي مختلف علم رياضيات، دقت بالا ، داشتن صبر و حوصله ، تسلط بر درسهای دبيرستان، روحيه جنگندگي علمي و توان بالا در انجام کارهای فردی و...

دانشگاه های دارای این رشته :

دانشگاه سراسری ، دانشگاه  آزاد ، دانشگاه  غيرانتفاعی و دانشگاه پيام نور

امکان ادامه تحصیل :

تا مقطع دکترا

موقعیت های شغلی :

بيشتر موقعيتهاي شغلي اين رشته تدريسي- تحقيقاتي است، طراحي سيستمهاي بهينه سازی در بخش صنعت يا مسائل مالي در ادارات خصوصي يا دولتي، معلم، کارمند بانک، برنامه نويس و ...

مدیر :

در صورت ادامه تحصيل در رشته مديريت ميتوانيد در حوزه مديريت فعاليت کنيد. درآمد ماهيانه: 3 تا 5 ميليون تومان

متخصص :

 استاد دانشگاه/ استاد کنکور

درآمد ماهيانه: 4 تا 7 ميليون تومان

کارمند :

مراکز آموزشي و تحقيقاتی

 درآمد ماهيانه: 3 تا 5 ميليون تومان

 

کارآفرین :

تأسيس شرکت برنامه نويسي

درآمد ماهيانه:6 تا 100 ميليون تومان