معرفی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

تعریف :

هدف این رشته تربیت افرادی کار آمد است که بتوانند زیر نظر پزشکان و متخصصان در مراکز درمانی پزشکی هسته ای فعالیت کنند. با توجه به ابعاد گسترده علم پزشکی ،علم پزشکی هسته ای در امر تشخیص و درمان بیماریها ارزش والایی کسب کرده است . پزشکی هسته ای حوزه ای میان رشته ای است و از رشته هایی نظیر تصویربرداری پزشکی ، فیزیک پزشکی و رشته هایی از این دست برخاسته شده است. در تعاریف تخصصی تر این رشته عبارت است از کلیه اقدامات تخصصی و تشخیصی در دو بخش : بالینی و پاراکلینیکی .  اين رشته برخاسته از رشته‌هاي تصويربرداري پزشکي، فيزيک پزشکي و پرتونگاري مولکولي است که از خواص هسته‌اي مواد (مثل راديوايزوتوپ‌ها) براي تشخيص و درمان بيماري‌ها استفاده مي‌کند. به عبارت ديگر کلية اقدامات تخصصي، تشخيصي و درماني در دو حيطه باليني و پاراکلينيکي که در آن از چشمه‌هاي باز مواد راديواکتيو استفاده مي‌شود. هدف از اين رشته، تربيت افراد کارآمدي است که بتوانند زير نظر پزشکان و متخصصان در مراکز تشخيصي و درماني پزشکي هسته‌اي و نيز مراکز آموزشي مرتبط، بيماران را در مورد چگونگي مصرف صحيح داروهاي راديواکتيو (راديو داروها) تجويز شده و حفاظت آنان در برابر اشعة يونساز، عملاً ياري نمايند.

معرفی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

توانایی های لازم :

توانایی لازم در این رشته سلامت جسمي در کنار کار در شرايط سخت، دقت و توجه به جزئيات، شناخت روش‌هاي اختصاصي پزشکي هسته‌اي، حفاظت در برابر پرتو‌ها، تصويربرداري فراصوت، مباني پردازش ديجيتال تصوير، فنون راديوتراپي است . 

دانشگاه های دارای این رشته :

دانشگاه سراسری

امکان ادامه تحصیل :

تا مقطع کارشناسی

موقعیت های شغلی :

موقعیت های شغلی این رشته بيمارستان‌ها، کلينيک‌ها، مراکز درماني است . 

مدیر :

در صورت ادامة تحصيل در رشته مديريت ميتوانيد در اين حوزه فعاليت کنيد.
 درآمد ماهيانه: 3 تا 5 ميليون تومان

 

متخصص :

استاد دانشگاه
 درآمد ماهيانه: 5 تا 9 ميليون تومان

کارمند :

مراکز توانبخشي
 درآمد ماهيانه: 2 تا 5 ميليون تومان

 

کارآفرین :

تأسيس مطب شخصي
 درآمد ماهيانه: 6 تا 25 ميليون تومان