معرفی رشته دکترا پیوسته بیوتکنولوژی

تعریف :

اساس این رشته بر انتقال ژن ها از موجودی به موجود دیگر و فعال کردن انها در بدن موجود جدید است.
این رشته در اغلب صنایع گسترده شده و یک رشته کاربردی و علوم پایه مهندسی محسوب میشود. دانشجویان این رشته میبایست علاوه بر پاس کردن 132 واحد درسی, به اموختن زبان تا حدود نمره 550 تافل و همچنین اموختن یک زبان برنامه نویسی بپردازند.
این رشته در 3 دوره کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری تدریس میشود و داوطلبان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد و دکتری میبایست دارای میانگین معدل بالایی باشند.
رشتة بيوتکنولوژي يک رشتة جديد است و بيشک مدتي زمان خواهد برد تا فارغالتحصيلان آن، جايگاه واقعي خويش را پيدا کنند اما اين به معناي آن نيست که موقعيت شغلي براي فارغ التحصيلان اين رشته مهيا نيست. چون زمينة کار بيوتکنولوژي در داخل کشور مساعد است و براي مثال در حال حاضر عدهاي از دانشجويان دورة دکتراي ميکروبيولوژي که در زمينة بيوتکنولوژي ميکروبي مطالعه ميکنند، بر روي آبهاي شور کشور مثل درياچه اروميه که امکان رشد موجودات در آن پيچيده و مشکل است، تحقيق ميکنند تا با بهرهگيري از تکنيکهاي بيوتکنولوژي، محيطي مناسب براي رشد موجودات دريايي در داخل آن فراهم آورند. از سوي ديگر فارغ التحصيلان اين رشته ميتوانند به عنوان نيروي انساني متخصص براي مديريت مياني و هدايت امور فني خطوط توليد، مزارع و آزمايشگاهها مشغول به فعاليت شوند.

معرفی رشته دکترا پیوسته بیوتکنولوژی

توانایی های لازم :

این رشته از بین داوطلبان گروه های ریاضی و علوم تجربی دانشجو میپذیرد و اشخاصی که دارای بهره هوشی بالا, توان ذهنی و قدرت استدلال و خلاقیت خوبی باشند در اولویت قرار دارند.
نیمی از پذیرفته شدگان, از شرکت کنندگان در المپیادها در مرحله نیمه نهایی هستند و باقی از طریق ازمون سراسری انتخاب میشوند که از پذیرفته شدگان نیز مصاحبه عملی انجام میگیرد.
بهره هوشي‌ بالا‌، قدرت‌ درک‌ و استدلال‌، توان‌ نوآوري‌ و خلاقيت‌، علاقه‌ و انگيزة‌ شديد به‌ يادگيري‌، تسلط به زبان انگليسي، علاقه به علوم رياضي، فيزيک، زيست در این رشته بسیار مهم است . 

دانشگاه های دارای این رشته :

دانشگاه سراسری

امکان ادامه تحصیل :

تا مقطع دکترا

موقعیت های شغلی :

نيروي‌ انساني‌ متخصص‌ براي‌ مديريت‌ مياني‌ و هدايت‌ امور فني‌ خطوط‌ توليد، مزارع‌ و آزمايشگاه‌ها در این رشته آموزش میبینند .

مدیر :


در صورت  داشتن تجربة کافي ميتوانيد در وزارتخانهها و سازمانهاي خاص مدير شويد.
 درآمد ماهيانه: 5 تا 8 ميليون تومان

 


 

متخصص :

اين رشته به صورت دکتراي پيوسته تدريس ميشود و شما ميتوانيد به عنوان استاد در دانشگاهها تدريس کنيد و درآمد ماهانه بين 4 تا 7 ميليون تومان داشته باشيد.

کارمند :

مراکز تحقيقاتي
 درآمد ماهيانه: 5 تا 8 ميليون تومان

کارآفرین :

 موقعيت شغلي: تأسيس مراکز تحقيقاتي
 درآمد ماهيانه: 20 تا 150 ميليون تومان