ورود به آزمون

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی

تعریف :

 زبان و ادبیات فارسی رشته ای است که با واژه ها سر و کار دارد و از طریق رشته علوم انسانی میتوان به آن راه یافت. از اهدافی که این رشته دنبال میکند میتوان به آشنا کردن دانشجویان با متن های نظم و نثر زبان فارسی و بوجود آوردن مهارت های لازم و آموزش های مناسب اشاره کرد. هدف در این رشته این است که دانشجو بتواند متون فارسی را تدریس کند و یا تحت عنوان کارشناس زبان و ادبیات فارسی در بخش های علمی و فرهنگی فعالیت داشته باشد. رشته  زبان و ادبیات فارسی ، به شناخت فرهنگ و عرفان و حتي معارف ديني مي پردازد. اين رشته به دوست داران واقعي ادبيات فارسي و کساني که به شغل نويسندگي يا دبيري علاقه دارند توصيه ميشود.

 دانش آموختگان اين رشته پس از فراغت از تحصيل در مقطع کارشناسي و تلاش های فردی توام با فراگيری مطالب درسي، مي توانند مسئولي تهاي مختلفي را در بخش های فرهنگی و اجرايی جامعه عهدهدار شوند، از آن جمله: خدمت در کسوت مقدس معلمي در مراکز آموزشي، قبول مسئوليت در مراکزی همچون بخشداری ، فرمانداری ، شهرداری ، استانداري به عنوان کارشناس فرهنگي يا در صورت داشتن شرايط لازم در سمت بخشدار، فرماندار و...، نويسنده، ويراستار، فعاليت در صدا و سيما )مرکز توليد(، چاپ و نشر، ثبت احوال و اسناد، اشتغال در کتابخانه های عمومي و خصوصي، اشتغال در مراکز تحقيقاتي فارغ التحصيلان ادبيات فارسي ميتوانند در صدا و سيما علاوه بر تهيه برنامه های ادبی با کسب يک سری توانايي های مورد نياز، گوينده خوبي شوند. همچنين ميتوانند در مراکز چاپ و نشر کتاب به عنوان ويراستار و ناظر ادبي در سير چاپ کتاب حضور داشته باشند.

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی

توانایی های لازم :

لذت بردن از اشعار و ادبيات عرب و فارسي، داشتن قلم خوب و بيان قوي، داشتن حافظه خوب، تسلط به دروس ادبيات و عربي دبيرستان

دانشگاه های دارای این رشته :

دانشگاه سراسری ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه غيرانتفاعی و دانشگاه پيام نور

امکان ادامه تحصیل :

تا مقطع دکترا

موقعیت های شغلی :

لذت بردن از اشعار و ادبيات عرب و فارسي، داشتن قلم خوب و بيان قوی ، داشتن حافظه خوب، تسلط به دروس ادبيات و عربي دبيرستان

مدیر :

در صورت ادامه تحصيل در رشته مديريت ميتوانيد در حوزه مديريت فعاليت کنيد.
درآمد ماهيانه: 4 تا 6 ميليون تومان
 

متخصص :

 استاد دانشگاه
درآمد ماهيانه: 5 تا 8 ميليون تومان
 

کارمند :

مراکز آموزشي
درآمد ماهيانه: 2 تا 4 ميليون تومان
 

کارآفرین :

تأسيس کتابخانه تخصصي
درآمد ماهيانه: 5 تا 15 ميليون تومان