ورود به آزمون

معرفی رشته مهندسی نفت

تعریف :

چون کشور ایران جزو کشورهای نفت خیز جهان است, به همین دلیل نیازمند نیروهای متخصص در زمینه ی اکتشاف,حفاری و استخراج این منبع تمام شدنی و تجزیه ناپذیر است. مهندس نفت در يکي از حوزههاي اکتشاف، حفاري و يا بهرهبرداري کار ميکند. مهندس نفت با تخصص بهره برداري به بررسي توليد از مخازن نفت و گاز و رفع مشکلات مربوطه ميپردازد. تخصص او معمولا پس از به اتمام رسيدن کشف مخزن و حفاري آن به کار ميآيد و مهمترين کار يک مهندس نفت در حوزة بهرهبرداري، جلوگيري از افت فشار ناگهاني چاه به دليل بهرهبرداري نامناسب و صيانت از مخزن جهت بهرهبرداري بيشتر ميباشد. بنابر گفتة خيلي از نفتيها، کار مهندس نفت با تخصص بهرهبرداري به نسبت ساير متخصصين ديگر نفت راحتتر است و بر خلاف مهندس حفاري يا اکتشاف بيشتر در دفتر کار و پشت ميز است. همچنين تخصص مهندسان بهرهبرداري ترکيبي از تخصصهاي ساير گرايشهاي شغل مهندسي نفت است.

معرفی رشته مهندسی نفت

توانایی های لازم :

داشتن توانایی و قابلیت در دروس ریاضی و فیزیک, همانند سایر رشته های مهندسی و همچنین دانستن زبان خارجه از ارکان موفقیت در این رشته محسوب میشوند. تسلط به دروس رياضي، فيزيک، شيمي و زبان انگليسي، ذهن خلاق و تحليلگر، توانايي تعامل با ديگران و صبر و حوصلة فراوان نیز مسیر موفقیت شما را تسریع می کند . 

دانشگاه های دارای این رشته :

دانشگاه سراسری و دانشگاه آاد

امکان ادامه تحصیل :

تا مقطع دکترا

موقعیت های شغلی :

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند علاوه بر کار در وزارت نفت و وزارت نيرو ، در شرکت ها و کارخانه جات پتروشیمی و شیمیایی نیز فعالیت داشته باشند. 

مدیر :

در صورت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر و داشتن تجربه کافي ميتوانيد در وزارتخانهها و سازمانهاي خاص مدير شويد.
 درآمد ماهيانه: 5 تا 8 ميليون تومان
 

متخصص :

استاد دانشگاه
 درآمد ماهيانه: 5 تا 9 ميليون تومان
 

کارمند :

کارخانه ها و شرکتهاي حوزة صنعت نفت
 درآمد ماهيانه: 4 تا 6 ميليون تومان
 

کارآفرین :

در صورتي که سرمايه و تجربة کافي داشته باشيد ميتوانيد کارخانه يا شرکت در حوزة پتروشيمي تأسيس کنيد.
 درآمد ماهيانه: 30 تا 150 ميليون تومان