بررسی تخصصی کتاب موج آزمون عربی جامع کنکور الگو

انتشارات : نشرالگو

نوع محصول : آزمون های درسی بر اساس کتاب درسی

رشته : عمومی

مناسب : از عید تا کنکور

گروه کاربری : دانش آموزان مستعد

توضیحات بیشتر..

توضیحات
کتاب موج آزمون عربی انتشارات الگو برای دانش آموزان نظام جدید و داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها تولید شده است . در ابتدای هر فصل این کتاب ، همه مطالبی را که برای حل کردن پرسش های آن فصل باید بدانید قرار داده شده . پس از آن نوبت آزمون هاست . در هر آزمون پانزده سوال مربوط به همان مبحث قرار دارد. گاه تعداد آزمون های یک مبحث بیشتر از مباحث دیگر است و علت این امر اهمیت بیشتر آن در بودجه بندی کنکور از نظر مولف است و در انتهای هر فصل یک یا چند آزمون جامع مربوط به همان فصل آورده شده است . این کتاب مفید در 218 صفحه به قلم دکتر ایادفیلی با محتوای زیر تالیف شده است : 
•    عربی دهم
o     آزمون
o   درسنامه
o   آزمون جامع دهم
•    عربی یازدهم
o  آزمون
o درس نامه
oآزمون جامع یازدهم
o آزمون جامع دهم و یازدهم
•    عربی دوازدهم
o آزمون
o  آزمون جامع دواردهم
o  آزمون جامع کلی کنکور
o آزمون نکات ترجمه
o آزمون قرابت معنایی
o  آزمون جامع لغات ، مترادف و ...
•    پاسخنامه تشریحی
•    پاسخ نامه کلیدی


درباره نویسنده
•    دکتر ایاد فیلی کارشناس ارشد رشته حقوق ، با 24 سال تجربه آموزشی موثر ، مولف کتب عربی به زبان ساده (مبتکران)، عربی زیپ اندیشه فائق ، عربی جامع انسانی اندیشه فائق ، عربی جمع بندی انسانی اندیشه فائق و .. موسس و مدیر انتشارات و آموزشگاه اندیشه فائق ، مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر ایران از جمله هدف، اندیشه فائق، راه اندیشه و مدارس فرزانگان، ابوریحان، مهدوی و .. مدرس برنامه کنکور ۱، مسیر موفقیت و کارنامه ۲۰ در صدا و سیما می باشد .


سری کتاب
موج آزمون ها با یک نگاه خلاقانه از یک سبک قدیمی مشاوره تولید شده. در مدارس خاص با داوطلبان قوی همیشه در ایام عید و بعد از آن به منظور جمعبندی از آزمون های مبحثی استفاده می شد . مطالعه بخش به بخش کتاب درسی و جزوات مرتبط اساتید ، سپس آزمون های مبحثی الگوی این مدل برنامه ریزی بوده. موج آزمون ها با مولفین با سابقه و الگوی تالیف مشخص ، درسنامه های گوتاه جهت دوره مباحث مطالعه شده در گذشته ، پیشروی صفحه به صفحه با کتاب درسی با تست های تالیفی و تست های کنکور ترکیب مورد احترامی را تولید کرده است . 


درسنامه
درس نامه های کتاب تمام نکات و مطالب را پوشش می دهند و به شکلی ابتکاری و خاص تنظیم شده است . در ابتدا انتظارات طراحان را در قالب چند پرسش مطرح شده و درخت حافظه که در حقیقت پاسخ به انتظارات طراحان است ، ارائه شده و سپس دام ها و تله های احتمالی هر درس را با زبانی ساده بیان شده است . درسنامه های کوتاه کلیدی با بیان مهمترین نکات هر مبحث در حد دو تا سه صفحه با هدف دوره و نگاهی گذرا به مطالب قبل از هر آزمون قرار گرفته است. تقریبا میتوان گفت درسنامه های این کتاب شبیه نت برداری های یک دانش آموز دقیق است. این مدل مرتب در درسنامه ی کوتاه از نشانه های دانش و قدرت تالیف مولفان این محصول به حساب می آید. 


تمرین و تست‌ها
همانطور که گفتم تست های تالیفی و کنکور در کنار هم قرار گرفته اند و در انتهای کتاب قبل از پاسخ نامه کلیدی ، پاسخنامه تشریحی با نکات آموزشی و ارائه راه حل کامل در اختیارتان قرار دارد.


پاسخنامه تشریحی
پاسخنامه آزمون ها و تست ها با تشریح روش حل و انجام کامل محاسبات برای شما بسیار کاربردی مکتوب شده است .

•    درسنامه شیوا
•    آموزش روش حل تست
•    آموزش مبحث محور


•    درسنامه کوتاه
•    عدم استفاده از محتوای افزوده

هنوز بازخوردی وجود ندارد

اولین بازخورد برای این محصول باشید