ورود به آزمون

بررسی تخصصی کتاب تست فیزیک 3 مقطع دوازدهم جامع کنکور الگو جلد اول

انتشارات : نشرالگو

نوع محصول : کمک آموزشی ، درسنامه و تست

رشته : تجربی

مناسب : شروع در ابتدا یا اواسط سال

گروه کاربری : دانش آموزان مستعد

توضیحات بیشتر..

کتاب تست فیزیک 3 مقطع دوازدهم جامع کنکور الگو - جلد اول در 514 صفحه و شامل فصل اول و دوم برای دانش آموزان مقطع دوازدهم تالیف شده است . این کتاب برا اساس محتوای فیزیک سال دوازدهم و با هدف آموزش عمیق تر مفاهیم درسی و کسب مهارت در حل تست نوشته شده است و به تعریف دیگر مکمل کتاب درسی است و رویکرد آن آموزش نکات و مطالبی است که برای حل تست مفیدند . برای آموزش مفاهیم و روابط و نمودارهای حرکت شناسی ، در جلد اول این کتاب تعداد زیادی پرسشهای ساده طرح شده است ،سپس به پرسش های سطح دو رسیده و این روال در تمام فصول دیگر تکرار شده است . مهم است که بدانید در این کتاب تمام کتاب درسی ریز به ریز بررسی شده است و از آنچه میتواند پرسش شود تست طراحی شده است . 
در ساختار  اصلی این کتاب هر فصل کتاب به چند قسمت تقسیم شده است ، در ابتدای هر درس ضمن مرور نکات مربوط به آن ، روش های حل تست آن مباحث با حل مثال های آموزشی مطرح شده است سپس با ارائه تعداد زیادی تست برای تثبیت اطلاعات آموزش داده شده در ذهن شما و ارائه پاسخنامه تشریحی مبحث به پایان رسیده است . همچنین گروهی از تست های که در این کتاب علامتدار شده اند ، برای جمعبندی کلی بعد عید در نظر گرفته شده است .  مباحث آموزش داده شده در این کتاب به شرح زیر است :
حرکت بر خط راست
دینامیک
درباره نویسنده
رضا خالو
سری کتاب
 سری تست  انتشارات الگو 
بر سه اصل درس‌نامه کوتاه و کلیدی ، تست و پاسخ‌ تشریحی چاپ شده است. این کتاب با هدف کسب مهارت در پاسخگویی به سؤالات و پرسش‌های چهارگزینه‌ای نوشته شده است. در ابتدای هر فصل با مروری سریع بر جزئیات و نکات درسی به حل نمونه سؤالات و آموزش روش حل آن پرداخته شده است. در ادامه با ارائه انواع مختلفی از پرسش‌های چهارگزینه‌ای دانش‌آموز برای حل هرگونه سؤال آماده می‌شود. در انتهای هرفصل پاسخ‌نامه‌ی تشریحی همان قسمت قرار گرفته که دانش‌آموز با مطالعه آن مروری دوباره برمطالب درسی کرده است. 

تمرین ، تست و پاسخنامه تشریحی
سوالات از آسان به سخت با ویژگی های زیر در کتاب قرار داده شده : 
بیش از 1300 تست منطبق با کتاب درسی با چینش آموزشی
سؤالات کنکور سال‌هاى اخیر مرتبط با مباحث کتاب درسی جدید به همراه تست تالیفى
تست های سطح دوم برای تسلط بیشتر
آزمون‌هایی برای مرور مطالب و سنجش توانایی و مهارت
پاسخ تشریحی برای همۀ تست ها بر اساس آموزه‌های کتاب درسی فیزیک نظام جدید


 

درسنامه شیوا
آموزش روش حل مساله
آموزش مبحث محور

درسنامه کوتاه
عدم استفاده از محتوای افزوده
تست های زیاد

هنوز بازخوردی وجود ندارد

اولین بازخورد برای این محصول باشید