بررسی تخصصی کتاب تست فیزیک جامع ریاضی الگو جلد 2

انتشارات : نشرالگو

نوع محصول : کمک آموزشی ، درسنامه و پاسخ

رشته : ریاضی

مناسب : شروع در ابتدا یا اواسط سال

گروه کاربری : دانش آموزان علاقه مند

توضیحات بیشتر..

کتاب تست فیزیک 3 مقطع دوازدهم جامع کنکور الگو - جلد دوم در 548 صفحه و شامل فصل سوم، چهارم، پنجم، ششم برای دانش آموزان مقطع دوازدهم رشته ریاضی تالیف شده است. این کتاب بر اساس محتوای فیزیک سال دوازدهم و با هدف آموزش عمیق تر مفاهیم درسی و کسب مهارت در حل تست نوشته شده است و به تعریف دیگر مکمل کتاب درسی است و رویکرد آن آموزش نکات و مطالبی است که برای حل تست مفیدند . برای آموزش مفاهیم و روابط و نمودارهای حرکت شناسی ، در فصلابتدایی از جلد دوم این کتاب تعداد زیادی پرسش‌های ساده طرح شده است ،سپس به پرسش های سطح دو رسیده و این روال در تمام فصول دیگر تکرار شده است . مهم است که بدانید در این کتاب تمام کتاب درسی ریز به ریز بررسی شده است و از آنچه میتواند پرسش شود تست طراحی شده است . 
در ساختار  اصلی این کتاب هر فصل کتاب به چند قسمت تقسیم شده است ، در ابتدای هر درس ضمن مرور نکات مربوط به آن ، روش های حل تست آن مباحث با حل مثال های آموزشی مطرح شده است سپس با ارائه تعداد زیادی تست برای تثبیت اطلاعات آموزش داده شده در ذهن شما و ارائه پاسخنامه تشریحی مبحث به پایان رسیده است . همچنین گروهی از تست های که در این کتاب علامتدار شده اند ، برای جمعبندی کلی بعد عید در نظر گرفته شده است .  مباحث آموزش داده شده در این کتاب به شرح زیر است:
فصل سوم : نوسان و موج حاوی دو بخش
بخش اول : هشت قسمت
بخش دوم : چهار قسمت
فصل چهارم : برهم کنش های موج حاوی دو بخش 
بخش اول : دو قسمت
بخش دوم : دو قسمت
فصل پنجم : آشنایی با فیزیک اتمی حاوی دو بخش
فصل ششم : آشنایی با فیزیک هسته ای حاوی چهار بخش 
ضمیمه : کاربرد ریاضی در فیزیک حاوی دو بخش
بخش اول
بخش دوم : دو قسمت

درباره نویسنده
رضا خالو
از مدرسین درس فیزیک و مولف بیش از 10 جلد کتاب در انتشارات الگو در فضای آموزشی کشور فعالیت دارند. 
سری کتاب
 سری تست  انتشارات الگو 
بر سه اصل درس‌نامه کوتاه و کلیدی ، تست و پاسخ‌ تشریحی چاپ شده است. این کتاب با هدف کسب مهارت در پاسخگویی به سؤالات و پرسش‌های چهارگزینه‌ای نوشته شده است. در ابتدای هر فصل با مروری سریع بر جزئیات و نکات درسی به حل نمونه سؤالات و آموزش روش حل آن پرداخته شده است. در ادامه با ارائه انواع مختلفی از پرسش‌های چهارگزینه‌ای دانش‌آموز برای حل هرگونه سؤال آماده می‌شود. در انتهای هرفصل پاسخنامه‌ی تشریحی همان قسمت قرار گرفته که دانش‌آموز با مطالعه آن مروری دوباره برمطالب درسی کرده است. در انتهای هر فصل دانش آموز با 2 آزمون جمعبندی روبه رو میشود که دارای پاسخنامه ی تشریحی کامل در انتهای فصل می باشد.

تمرین ، تست و پاسخنامه تشریحی
سوالات از آسان به سخت با ویژگی های زیر در کتاب قرار داده شده : 
۱۵۰۰ پرسش چهار‌گزینه‌ای منطبق با کتاب درسی با چینش آموزشی
سؤالات کنکور سال‌هاى اخیر مرتبط با مباحث کتاب درسی جدید به همراه پرسش‌های چهار‌گزینه‌ای تالیفى
پرسش‌های چهار‌گزینه‌ای سطح دوم برای تسلط بیشتر
آزمون‌هایی برای مرور مطالب و سنجش توانایی و مهارت
پاسخ تشریحی برای همۀ پرسش‌های چهارگزینه‌ای بر اساس آموزه‌های کتاب درسی جدید فیزیک
 

درسنامه شیوا
آموزش روش حل مساله
آموزش مبحث محور

درسنامه کوتاه
عدم استفاده از محتوای افزوده
تست های زیاد

هنوز بازخوردی وجود ندارد

اولین بازخورد برای این محصول باشید