جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش جمعه 15 فروردین  1399-1-15   2 دقیقه خواندن

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش جمعه 15 فروردین

جدول برنامه درسی شبکه آموزش جمعه 15 فروردین به این ترتیب است:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت٩ تا٩:٣٠درس تفکر و سبک زندگی  پایه ٨ .


ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩


ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس تفکر و سبک زندگی   پایه٨ 


........................................


برنامه دوره ابتدایی :


ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی و ریاضی   پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ فارسی و نگارش   پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش  پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ پیام هاو هدیه های آسمانی  پایه پنجم.
از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ فارسی و نگارش  پایه ششم.

 

متوسطه دوم:

 

ساعت۱۵درس ریاضی١  پایه١٠
ساعت١۵:٣٠درس ریاضی٢   پایه۱١ 
ساعت۱۶درس زمین شناسی پایه١١  
ساعت۱۶:۳۰درس ریاضیات   پایه١٢ رشته علوم تحربی 
ساعت۱۷ درس ریاضیات گسسته   پایه ١٢ رشته ریاضی -فیزیک 
ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک پایه۱۲

اشتراک گذاری در :

نظرات


نظر شما درباره این مطلب