ورود به آزمون
نحوه خلاصه برداری و مرور با جعبه لایتنر چگونه است؟  1398-9-17   3 دقیقه و 30 ثانیه

نحوه خلاصه برداری و مرور با جعبه لایتنر چگونه است؟


 

براي مرور مطالبي كه فرا گرفته ايم، راهه اي مختلفي توصيه شده است كه از ميان آنها، روش مرور با جعبه لايتنر آسانترين و علميترين روشي است كه تا به حال شناخته شده است. البته آشنايي با جعبه لايتنر و طرز استفاده صحيح از آن، در ابتدا دشوار و وقت گير به نظر ميرسد، ولي پس از استفاده از آن و مشاهده تأثيرات چشمگير آن بر روي فرآيندهاي يادگيري، حتماً مشتري خواهيد شد !

براي شروع، به چند مطلب علمي كه در طراحي جعبه لايتنر مورد تأكيد قرار گرفته است، توجه كنيد : منحني فراموشي «ابينگ هاوس» كه نشان مي دهد اگر انسان يك مطلب يا مفهوم را به خوبي فرا بگيرد تقريباً بعد از ۲۴ ساعت تا يك هفته حدود ۴۵٪ و پس از تقريباً يك ماه، ۸۰٪ آن را فراموش ميكند، كه اصطلاحاً گفته ميشود ۸۰٪ آن وارد حافظه كوتاه مدت و ۲۰٪ آن وارد حافظه بلندمدت شده است.

 

جعبه يادگيري لايتنر فرآيند يادگيري را طوري تنظيم مي نمايد تا مطالب به حافظه بلندمدت منتقل شوند. برای استفاده از آن، ابتدا خودتان يك جعبه لايتنر به صورت زير تهيه كنيد :

جعبه كفشي را برداريد و آن را با قرار دادن چهار مقوا به پنج قسمت تقسيم كنيد: خانه شماره۱، فضاي بيشتري از خانه شماره دارد و به همين ترتيب با افزايش شماره خانه ها از فضاي آنها كم ميشود .

قطعات زيادي كاغذ كه قابل قرار دادن در آن فضاها باشند را به صورت زير تهيه كنيد:

 الف) همه كاغذها در يك اندازهي واحد آماده شوند.

 ب) پشت همه كاغذها فضایی را براي نوشتن تاريخ مرورهاي بعدي قرار دهيد

هنگامي كه مطالعه ميكنيد، مطالبي را كه احساس ميكنيد مهمتر هستند و يا ممكن است فراموش شوند، به صورت پرسش و پاسخ درآوريد و پرسش را روي كاغذ و پاسخ آن را بر پشت كاغذ بنويسيد. دقت داشته باشيد كه روي هر كاغذ فقط يك مطلب را بنويسيد .

حال كه مطالعه شما پايان يافته و بر كاغذهاي خود مطالب را نوشته ايد، آنها را يكي يكي برداشته و مطالعه كنيد. مطالعه هر كدام از كاغذها كه تمام شد، پشت آن، تاريخ فردا را برای مرور مينویسيم و در خانه شماره 1 قرار ميدهيم .

يعني اگر امروز 1400/1/1است اولين رديف پشت كاغذ را تاریخ 1400/1/2 مينويسيم .

 

هرروز پس از تكميل مطالعه، اين كار را انجام ميدهيم .

امروز 1400/1/2 است. ميخواهيم مانند هرروز، قبل از شروع مطالعه، مرور درسهاي گذشته را انجام دهيم كه در خانه اوّل قرار گرفتهاند و تاريخ مرور امروز را دارند. آنها را برداشته و اگر موفق به پاسخگويي سؤال روي كاغذ شديم، بايد كاغذ را در خانه بعدي قرار دهيم.

 

ولي اگر موفق به پاسخگويي به سؤال نشديد، در هر مرحلهاي كه هستيد، بايد همه  تاريخها را عوض كنيد. تاريخ فردا را در رديف شماره يك (پشت كاغذ) بنويسيد و آن را در خانه شماره يك قرار دهيد .

همانطور كه ملاحظه ميكنيد با اجراي موارد فوق، تعداد كاغذهايي كه به مراحل بالاتر راه مييابند كمتر است .

هر روز مراحل ذكر شده در بند قبل را روي كاغذها انجام دهيد .

كاغذي كه در قسمت شماره ۵ جعبه قرار گرفته، وارد حافظه بلندمدت شما شده است .

فراموش نكنيد كه در هر مرحله اي كه هستيد، در صورت عدم موفقيّت در پاسخگويي به سؤال روي برگه، حتماً آن را به خانه اول برگردانيد و تنبلي نكنيد .

اشتراک گذاری در :

نظر شما درباره این مطلب