​​​​​15 اصل برنامه ریزی 1398-9-14

​​​​​15 اصل برنامه ریزی

​​​​​15 اصل برنامه ریزی ، تمام آنچه به عنوان پایه های اولیه ی حرکت نیاز دارید را در اختیار شما قرار خواهد داد . همه شما از اهمیت برنامه ریزی برای پیشرفت تجصیلی مطلع هستید ، اما در واقعیت چند بار برنامه ریزی موفق داشته اید ؟ 

بیشتر بخوانید
یادداشت برداری به روش نمودار درختی 1398-9-10

یادداشت برداری به روش نمودار درختی

همه ما از اهمیت یادداشت برداری مطلع هستیم و هر شخص بر اساس نیاز و علاقه مندی خود الگویی را برای این کار انتخاب می کند . از طرفی وابسته به نوع درس و نوع نیازتان می توانید از چند الگوی یادداشت برداری متفاوت استفاده کنید .

بیشتر بخوانید
یادداشت برداري به روش درخت حافظه 1398-9-10

یادداشت برداري به روش درخت حافظه

اساس کار در یادداشت برداري به روش درخت حافظه به اینگونه است که موضوع اصلی و درجه ي اهمیت مطالب و ارتباط بین آنها ، به صورت کاملاً مشخّص نشان داده میشود و به راحتی میتوان مطالب جدید را به درخت حافظه ي تکمیل شده ، اضافه کرد ،

بیشتر بخوانید