آسیب انجام کارهای هم زمان برای مغز 1398-11-6

آسیب انجام کارهای هم زمان برای مغز

شاید شما هم شنیده باشید که انجام دادن چند کار هم زمان مشکل ایجاد میکند ، اما نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهند که انجام دادن همزمان چند کار، عملکرد آدم را نابود می‌کند و تازه ممکن است به مغز هم آسیب وارد کند! شاید شما هم از جمله کسانی باشید که با افتخار، اعلام می‌کنند که می‌توانند چند کار هم زمان را انجام دهند. شاید از اینکه همزمان با درس خواندن، راه می روید و پیامک دوست‌تان را هم جواب می‌دهید، احساس غرور می‌کنید! 

بیشتر بخوانید
کجا درس بخوانم؟ 1398-10-25

کجا درس بخوانم؟

شاید یکی از سوالات مهمی که خیلی زودتر از سال دوازدهم باید به داوطلبان کنکور پاسخ داده شود، این است که بهترین مکان برای مطالعه کجاست؟ یا کجا درس بخوانم؟ چون این موضوع از ابتدا آموزش داده نمیشود، بیشتر دانش آموزان در هنگام مطالعه، عادتهای اشتباهی را تکرار میکنند. گروهی هنگام مطالعه راه میروند، عدهای کف اتاق دراز میکشند، بعضی به دیواره استخر تکیه میدهند و تعدادی هم از درخت آویزان میشوند!

بیشتر بخوانید
بازیابی چیست و چگونه سبب افزایش بازده یادگیری شما می‌شود؟ 1398-10-23

بازیابی چیست و چگونه سبب افزایش بازده یادگیری شما می‌شود؟

 بازیابی چیست و چگونه سبب افزایش بازده یادگیری شما می‌شود؟ بازیابی دیگه چیه؟ اگه بازیابی کنم، همه چی رو درست یاد میگیرم؟ بازیابی خیلی وقتگیر نیست؟ چه وقتهایی بازیابی کنم بهتره؟ بازیابی یعنی این‌که مطالب را بعد از مطالعه کنار بگذارید و سعی کنید مطالب را از درون ذهن خودتان بیرون بکشید و به خاطر بیاورید.

بیشتر بخوانید