بهترین زمان مرور برای پیشگیری از فراموشی  1398-9-14   4 دقیقه و 30 ثانیه

بهترین زمان مرور برای پیشگیری از فراموشی


فراموشی می‌تواند کوتاه مدت یا همیشگی باشد و علل متفاوتی دارد . معمولا اصلی ترین علت فراموشی در دانش آموزان و کنکوری ها ، نداشتن دوره های مطالعاتی منظم و افزایش حجم اطلاعات به مرور زمان است . در ابتدا ، اطلاعات غالباً پس از یادگیری ، به سرعت فراموش می‌شوند . عواملی نظیر چگونگی یادگیری اطلاعات و تناوب به کارگیری آن ، در سرعت به فراموشی سپردن آن نقش دارد.

عوامل موثر در یادگیری  1398-9-14   5 دقیقه

عوامل موثر در یادگیری


يادگيري  عبارت است از آثاري كه محيط از طريق حواس بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و لامسه بر ذهن انسان برجا مي گذارد. اين آثار به صورت تغييراتي كم و بيش دائمي در «رفتار بالقوه » يادگيرنده به وجود مي آيد. بديهي است كه آثار عوامل موقتي و زودگذر، مانند خستگي، دارو، عوامل انگيزشي و تغييرات ناشي از رشد پختگي يا بلوغ، يادگيري محسوب نمي شود ؛ ضمن آنكه يادگيري، فقط آن چيزي نيست كه به صورت تغييرات رفتاري عملكرد تجلي ميكند، بلكه آن چيزي است كه جزئي از يادگيرنده مي شود.

روش مطالعه PQRST  1398-9-14   5 دقیقه

روش مطالعه PQRST


اغلب دانش آموزان از مشاورها و اساتید خود می پرسند که چگونه مطالعه کنيم تا مطالب را بهتر در ذهن سازماندهي کنيم ؟ مطالبی که می خوانیم بیشتر در ذهنمان بماند ؟ با صداي بلند مطالعه کنيم يا به آهستگي مطالب را مرور کنيم؟ معمولا مشاوران نيز با توجه به تجربيات و روش هاي علمي شيوه هايي را توصيه مي کنند.