بهترین زمان مرور برای پیشگیری از فراموشی 1398-9-14

بهترین زمان مرور برای پیشگیری از فراموشی

فراموشی می‌تواند کوتاه مدت یا همیشگی باشد و علل متفاوتی دارد . معمولا اصلی ترین علت فراموشی در دانش آموزان و کنکوری ها ، نداشتن دوره های مطالعاتی منظم و افزایش حجم اطلاعات به مرور زمان است . در ابتدا ، اطلاعات غالباً پس از یادگیری ، به سرعت فراموش می‌شوند . عواملی نظیر چگونگی یادگیری اطلاعات و تناوب به کارگیری آن ، در سرعت به فراموشی سپردن آن نقش دارد.

بیشتر بخوانید
عوامل موثر در یادگیری 1398-9-14

عوامل موثر در یادگیری

يادگيري  عبارت است از آثاري كه محيط از طريق حواس بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و لامسه بر ذهن انسان برجا مي گذارد. اين آثار به صورت تغييراتي كم و بيش دائمي در «رفتار بالقوه » يادگيرنده به وجود مي آيد. بديهي است كه آثار عوامل موقتي و زودگذر، مانند خستگي، دارو، عوامل انگيزشي و تغييرات ناشي از رشد پختگي يا بلوغ، يادگيري محسوب نمي شود ؛ ضمن آنكه يادگيري، فقط آن چيزي نيست كه به صورت تغييرات رفتاري عملكرد تجلي ميكند، بلكه آن چيزي است كه جزئي از يادگيرنده مي شود.

بیشتر بخوانید
روش مطالعه PQRST 1398-9-14

روش مطالعه PQRST

اغلب دانش آموزان از مشاورها و اساتید خود می پرسند که چگونه مطالعه کنيم تا مطالب را بهتر در ذهن سازماندهي کنيم ؟ مطالبی که می خوانیم بیشتر در ذهنمان بماند ؟ با صداي بلند مطالعه کنيم يا به آهستگي مطالب را مرور کنيم؟ معمولا مشاوران نيز با توجه به تجربيات و روش هاي علمي شيوه هايي را توصيه مي کنند.

بیشتر بخوانید