نبایدهای جلسه کنکور 1398-10-5

نبایدهای جلسه کنکور

نبایدهای جلسه کنکور چیست ؟ چه کارهایی را نباید در جلسه کنکور انجام داد؟ چرا میگن جوابها رو یک دفعه وارد نکنیم؟ سر جلسه چیکار کنم که احتمال اشتباه کردنم کمتر بشه؟ چیکار کنم کنکورم خراب نشه؟ در جای دیگری هم گفته بودم که بعضی وقت ها میشه که کاری رو خیلی خوب و دقیق انجام داده باشیم و همه چیز تا لحظه آخر بر وفق مراده که ناگهان با یه اشتباه، فاجعه به بار میاد و همه زحمات دود میشه و به هوا میره و انگار نه انگار که با موفقیت فقط یه قدم فاصله داشتیم.

بیشتر بخوانید
در جلسه آزمون، چگونه میتوان از زمان موجود به بهترین شکل استفاده کرد؟ 1398-10-3

در جلسه آزمون، چگونه میتوان از زمان موجود به بهترین شکل استفاده کرد؟

در جلسه آزمون ، چگونه میتوان از زمان موجود به بهترین شکل استفاده کرد؟  چیکار کنم وقت کم نیارم؟ چقدر برای هر درس وقت بذارم؟ اگه وقت اضافی آوردم چیکار کنم؟ این همه در مورد زمانبندی گفتید، اصلاً فکر کردید که این همه سؤال رو چطوری تو این وقت کم جواب بدم؟ سؤالها رو چطوری از هم تفکیک کنیم؟

بیشتر بخوانید
حذف کردن یک درس چه تأثیری در رتبه کل میگذارد؟ 1398-10-2

حذف کردن یک درس چه تأثیری در رتبه کل میگذارد؟

حذف کردن یک درس چه تأثیری در رتبه کل میگذارد؟ من که بقیه درسها رو خوب جواب دادم! حالا یه درس رو جواب ندم چی میشه؟! اگه یه دونه سؤال رو درست جواب بدم خیلی فرق میکنه با اینکه اصلاً به اون سؤال جواب ندم؟ من عربی نمیفهمم از الآن هم حذفش کردم، به جاش ادبیات بخونیم!

بیشتر بخوانید