تست های دام دار و تله های تست درکنکور 1398-8-29

تست های دام دار و تله های تست درکنکور

گاهی یک داوطلب حتی در شرایطی که توان حل علمی یک تست را دارد به دلایلی بسیار بدیهی دچار یک خطای ساده میشود. این خطا در عین سادگی ، پاسخ شما را به یک تست ، تبدیل به پاسخی غلط می کند . باید تست های دام دار و تله های تست درکنکور را بشناسید . 

بیشتر بخوانید
تکنیک گزینش سوال در آزمون 1398-8-29

تکنیک گزینش سوال در آزمون

در نگاهی منطقی همه ی تست های یک درس ارزش برابر دارند . پس چرا تست های سخت رو حل کنیم؟ بعد کنکور کسی بهمون نمی گه آفرین تست های سخت رو حل کردی! تعداد تست های با پاسخ درست درصد شما را تشکیل می دهد. پس داوطلب هدف دار تست های راحت تر را حل می کند . هم باعث افزایش اعتماد به نفس میشود ،

بیشتر بخوانید
ویژگی های برنامه استاندارد آزمون 1398-8-29

ویژگی های برنامه استاندارد آزمون

مهمترین ویژگی یک آزمون در مرحله قبل از اجرا ارائه برنامه ای منظم ، مستمر و در یک کلام برنامه استاندارد است . ویژگی های برنامه استاندارد آزمون های آزمایشی را میتوان در چند بخش اصلی تفکیک کرد ، که در این مطلب به طور کامل به آن می پردازیم.

بیشتر بخوانید