تکنیک زمان نقصانی 1398-9-14

تکنیک زمان نقصانی

با استفاده از روش گزینش سوالات قاعدتا بخشی از زمان هر درس باقی خواهد ماند. تکنیک زمان نقصان  برای پیشگیری از کمبود زمان  سر جلسه آزمون و مطالعه کامل یک دور ه همه سوالات کاربرد مستقیم دارد . به عنوان مثال تصور کنید ، سوالات صفحه آخر درس شیمی را در جلسه کنکور به دلیل کمبود وقت ، نبینید . در این شرایط تفاوت شما با کسی که کلا شیمی دوازدهم را نخوانده ، چیست؟! در آزمون هدف پاسخگویی به تست های آسان و متوسط در دور اول و بررسی سوالات سخت و وقت گیر در دور دوم است . تکنیک زمان نقصانی این امکان را در اختیارتان قرار میدهد. این اولین گام چیدن استراتژی آزمون است .  

بیشتر بخوانید
چرا آزمون آزمایشی شرکت کنم ؟ 1398-9-10

چرا آزمون آزمایشی شرکت کنم ؟

آزمون در دید اکثر داوطلبین کنکور جنبه تعیین جایگاه و آزمایش دارد وبه هدف کسب تراز و تشخیص وضعیت کلی خود در آن شرکت میکنند .ظاهرا حضور در آزمون ها  با همین هدف صورت میپذیرد اما باید توجه داشت که این آزمون ها آموزشی محسوب میشوند نه آزمایشی .اگر صرفا نیاز به تعیین درصد و سطح دارید ، می توانید در منزل تست های کتب کمک آموزشی خود را بزنید. باید دیدگاهتان را اصلاح کنید .

بیشتر بخوانید
آزمون آزمایشی استاندارد 1398-9-10

آزمون آزمایشی استاندارد

انتخاب یک آزمون آزمایشی استاندارد همیشه دغدغه همه دانش آموزان ، مخصوصا داوطلبان کنکور است . همانطور که در مطلب اهمیت آزمون آزمایشی گفتیم ، چهار اصل مهم در هر آزمون آزمایشی اهمیت دارد .اگر آینده برایتان اهمیت دارد، در هنگام گزینش آزمون باید عمیقا به موضوع ویژگی های یک ازمون استاندارد فکر کنید.

بیشتر بخوانید